Lp.PlacówkaDyżury stacjonarneKontaktInformacje dodatkowe. Rodzaj porady
1Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 1
ul. Pogodna 54

Dyrektor – Katarzyna Wrońska
Sekretariat czynny
8.00-14.00

tel.: 609-074-434, 81 745-85-62

poczta@ppp1.lublin.eu

www.ppp1.lublin.eu

Teleporady udzielane przez psychologów, pedagogów, logopedów.
2Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Radości 8

Dyrektor - Alicja Rogowska
Sekretariat czynny
8.00-15.00
tel. 81 44 23 001;
882 436 857

poczta@ppp2.lublin.eu

www.ppp2.lublin.eu
Pracownicy (pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci) pracują zdalnie oraz podczas dyżurów w Poradni.
Zgłaszające się osoby mogą uzyskać pomoc w formie konsultacji, porad, wsparcia psychologicznego, instruktażu.
Można się z nimi skontaktować telefonicznie przez sekretariat poradni lub mailowo .
Ponadto funkcjonuje strona internetowa www.ppp2.lublin.eu oraz strona na facebooku, gdzie zamieszczane są przydatne informacje.
3Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie
ul. Rzeckiego 21

Dyrektor - dr Ewa Ziarek
Sekretariat czynny
10.00 - 14.00
tel. 882 431 340,
882 431345

poczta@ppp3@lublin.eu

www.ppp3.lublin.eu
Poradnia udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli i szkół z rejonu działania PPP3 telefonicznie w godz. 10.00 - 14.00.
Możliwy jest też kontakt mailowy z pracownikami opiekującymi się
daną szkołą. Adresy e-mailowe dostępne są na stronie www poradni.
4Zespół Poradni nr 1
w Lublinie,
ul. Magnoliowa 8

Dyrektor - Małgorzata Długos
Sekretariat czynny
8.00-14.00
tel. 81 747 35 26,
509 731 851

poczta@zp1.lublin.eu

www.zp1.lublin.eu
Poradnia pełni dyżury telefoniczne w celu
udzielania wsparcia psychologicznego potrzebującym
zarówno klientom poradni jak i innym osobom. Informacja zamieszczona jest na stronie internetowej poradni i na facebooku.
5Zespół Poradni nr 2
w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 1

Dyrektor dr Piotr Szczukiewicz
Wicedyrektor - Ewa Bartos
Sekretariat czynny
9.00-13.00
tel. 81 532-63-40
81 532-48-22
poczta@zp2.lublin.eu
www.zp2.lublin.eu

Telefoniczne porady zatrudnionych pracowników
6Zespół Poradni nr 3 w Lublinie
ul. Młodej Polski 30,

Dyrektor - dr Bożena Cioch
Sekretariat czynny 8.00-16.00tel. 81 741 09 30
501 37 00 90

poczta@zp.3.lublin.eu

www.zp3.lublin.eu
Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego - dzieci, rodzice i inni bliscy, nauczyciele oraz wszyscy, którzy takiej pomocy potrzebują - mogą ją uzyskać pod numerami telefonów Zespołu Poradni nr 3:
Szczegółowy harmonogram dyżurów wraz z adresami e-mail pracowników (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant) dostępny jest na stronie internetowej poradni.