OPŁATY ZA LIPEC 2023

Sekretariat nie udziela telefonicznie informacji o nr konta i wysokości opłat.
W tytule przelewu rodzice powinni zamieścić: imię i nazwisko dziecka oraz nr przedszkola.

 Lista ułożona jest wg roku urodzenia dzieci. Wykukiwać należy po 8 ostatnich cyfrach indywidualnego numeru konta bankowego dziecka. Można użyć paska wyszukiwarki zamieszczonego w linku. 

Kwota do zapłaty to dodatnie saldo. Kwota z minusem w kolumnie saldo to nadpłata i wtedy nie trzeba nic płacić aż do kolejnego rozliczenia.  

Należność za LIPIEC 2023 ⇐kliknij tutaj