2021/2022

Do końca października w każdym budynku przedszkola prowadzone są przesiewowe badania logopedyczne.
O ich wynikach rodzice będą informowani indywidualnie.