2022/2023

Z, AUGUSTA 13,17 PATRYCJA GAJEWSKA
Z.AUGUSTA 28 PAULINA PIĘTA

 

Do końca października w każdym budynku przedszkola prowadzone są przesiewowe badania logopedyczne.
O ich wynikach rodzice będą informowani indywidualnie.