2023/2024

Nauczyciele w ramach konsultacji będą dostępni w wyznaczonych godzinach w przedszkolu lub pod podanymi poniżej numerami telefonów. 

BUDYNEK Z. AUGUSTA 13 tel.: 81 450 50 67

BUDYNEK Z. AUGUSTA 17 tel.: 81 561 83 17

BUDYNEK Z. AUGUSTA 28 tel.: 81 466 70 28