Światowy Dzień Oceanów- Oceanarium

Światowy Dzień Oceanów- Oceanarium, mobilne warsztaty edukacyjne. Propagowanie wiedzy z zakresu przyrody. Zapoznanie dzieci z różnymi ekosystemami mórz i oceanów.