“Wróbelka Elemelka poznajemy – z nim przygody dzielić chcemy” – realizacja zadania na kwiecień

“Wróbelka Elemelka poznajemy – z nim przygody dzielić chcemy” – realizacja zadania na kwiecień : zapoznanie z jajami różnych gatunków ptaków, zabawy matematyczne, badawcze, plastyczne i ruchowe.