Moduł V projektu “Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – „MAŁY MIŚ I ZDROWE NAWYKI”.

Najważniejszym celem modułu jest rozwijanie u dzieci zdrowych nawyków. Dzieci poznały misiową definicję nawyku i wspólnie odkryliśmy,  jakie nawyki służą zdrowiu. Miś zwrócił ich uwagę na znaczenie nawyku zdrowego odżywiania się i zachęcł je do skomponowania posiłku inspirowanego bajką.