W Świątecznym nastroju- odkodowywanie mikołajkowych prezentów gr. 8

Temat : W świątecznym nastroju- odkodowywanie położenia świątecznych prezentów.
Cele ogólne:
• Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania
• Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji
• Tworzenie trasy po szablonie choinki, odkodowywanie zapisanych kodów dla Ozobota
• Ustalanie położenia prezentów
• Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach, w zespołach
• Rozumienie sensu kodowania i dekodowania informacji, odczytywanie uproszczonych
rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych.

Cele szczegółowe:
• tworzenie trasy po szablonie choinki, odkodowywanie zapisanych kodów dla Ozobota
• obserwowanie trasy po której poruszają się Ozoboty
• przeliczanie bombek, które Ozobot spotkał na wyznaczonej trasie
• zapisywanie położenia Mikołajkowych prezentów
• kodowanie na macie- odkodowywanie położenia kartoników tworzących obraz choinki.