Kodowanie z Misiem gr. VIII

Kodowanie z Misiem. Zabawy taneczne połączone z kodowaniem na macie oraz planowaniem trasy dla Ozobota.  Dzień Misia w grupie 8 to dzień pełen wrażeń. Dzieci uczestniczyly w zabawach taneczno-ruchowych z maskotkami misia, oglądały prezentacje multimedialną dotyczącą obyczajów różnorodnych misiów. Rozwiązywały przygotowane zagadki dotyczące treści zawartych w prezentacji, a także uczestniczyły w misiowej sesji fotograficznej. Zaplanowały również trzęsę dla robota- Ozobota, a także odkodowywały położenie misia na macie do kodowania. Na zakończenie dnia wykonały mała drewnianą maskotkę – własnego misiaka, którym bawiły się w czasie wolnym.