Jeżyki zabawy plastyczne z wykorzystaniem masy solnej.

Jeżyki zabawy plastyczne z wykorzystaniem masy solnej i materiału przyrodniczego /27.X.2022/. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwianie na krzywdę zwierząt i możliwość niesienia im pomocy.