DZIEŃ DZIECKA Z TAŃCOBAJKAMI

DZIEŃ DZIECKA Z TAŃCOBAJKAMI

“Smoki, damy i rycerze” – udział dzieci ze wszystkich budynków naszego Przedszkola ( każdy budynek oddzielnie)  w spektaklu Tańcobajek z okazji Dnia Dziecka.
Cele: -Pokonywanie lęku, zwrócenie uwagi , że warto być sobą. -Zaproszenie do odkrywania i rozwijania swoich talentów.-Wspólne uczestnictwo w  zabawach muzyczno- ruchowych na placu przedszkolnym. -Integracja środowiska rówieśniczego różnych grup przedszkolnych.