KONKURS EKOLOGICZNY „ZABAWKA Z RECYKLINGU”- ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

KONKURS EKOLOGICZNY „ZABAWKA Z RECYKLINGU”

            5 listopada został rozstrzygnięty wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczno–techniczny pt. „ZABAWKA Z RECYKLINGU”.

            Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska, rozbudzenie wyobraźni oraz fantazji, a także wspieranie więzi rodzinnych łączących dzieci i rodziców poprzez umożliwienie wspólnego tworzenia.

Na konkurs wpłynęło 5 prac. Wszystkie były piękne, estetyczne a przy tym niepowtarzalne! Do ich oceny powołano specjalne jury, które brało pod uwagę: pomysłowość, dobór materiałów odpadowych , a także technikę wykonanej pracy.

I miejsce zdobyła Julia L.- Gr.VII

Wyróżnienia zaś otrzymali:
Daniel F.-  Gr.IV, Julia K.-  Gr. VII, Alicja J. – Gr. VII, Maja S. – Gr.VI.

            Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Organizatorzy dziękują wykonawcom prac, ich rodzicom i opiekunom,  komisji oceniającej za życzliwe zainteresowanie konkursem.
Gratulujemy sukcesów młodym artystom.