Spotkanie z Julią Hartwig w 100 rocznicę urodzin – spotkanie biblioteczne

Spotkanie z Julią Hartwig w 100 rocznicę urodzin wybitnej poetki w oparciu o literackie dzieło sztuki  dziecięcej „Zguba Michałka”. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających zainteresowaniem czytelnictwa. Rozpoznawanie i odróżnianie dobra i zła. Budzenie wrażliwości emocjonalnej.