OzobotyBit i GeniBoty w przedszkolu.

OzobotyBit i GeniBoty w przedszkolu.

W ramach wsparcia przez Radę Dzielnicy “Felin”,
Przedszkole nr 84 w Lublinie otrzymało środki na zakup innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Dzięki nim przedszkolaki będą miały możliwość nabycia umiejętności samodzielnego programowania, logicznego myślenia niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, rozwijania uzdolnień i zainteresowań informatycznych.

Pakiet zawiera: OzobotyBit, roboty GeniBot z akcesoriami, karty do kodowania GeniBot oraz pakiet pomocy dla nauczycieli.

DZIĘKUJEMY!!!