Prośba o głosy w konkursie „Sposoby Księcia Paranita na Problem z Głowy”

Zachęcamy do oddania głosu na zdjęcia prac dzieci z naszego przedszkola przesłane na konkurs plastyczny w ramach programu “Problem z głowy”. Można CODZIENNIE oddać głos z jednego adresu IP. Przedszkole i dana grupa może wygrać atrakcyjne nagrody!!!
Link: GŁOSUJ TU wystarczy w wyszukiwarce na stronie wpisać: Przedszkole nr 84

Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu
1. Głosowanie Internautów odbywa się na Stronie Internetowej, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos” znajdującego się pod oknem z daną Pracą.
2. Podczas głosowania jedna osoba może oddać wyłącznie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin jedną Pracę.
3. Kryterium ograniczenia do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres i/lub konto e-mail.
4. Do wybranych osób może zostać wysłana prośba o potwierdzenie oddania głosu poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania. Głosy niepotwierdzone przez głosujących będą nieważne.
5. W celu dodatkowej weryfikacji prawidłowości glosowania założone jest szyfrowanie captcha.
6. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia, a w szczególności:
a. zmienianie adresów IP;
b. korzystanie z fikcyjnych kont i/lub adresów e-mail;
c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.
7. Działania wymienione w ust. 6 są niezgodne z warunkami Regulaminu, a głosy oddane w wyniku tych działań uważa się za nieważne.
8. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w ust. 6 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszenia z Konkursu.