„Tam gdzie łączą się światy: literatura, zmysły, nowe technologie”- projekt MBP nr 36

„Tam gdzie łączą się światy: literatura, zmysły, nowe technologie”- projekt MBP nr 36

 Nasze przedszkole zostało zaproszone do projektu
„Tam gdzie łączą się światy: literatura, zmysły, nowe technologie” dedykowany dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom organizowany przez Filię Nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Weźmiemy  udział w zajęciach warsztatowych dla dzieci 4-6 letnich.

„Rozwijanie przez podróżowanie – ciekawe instrumenty”. W załączeniu harmonogram spotkań w bibliotece ul. Z.Augusta15: