DOMOWE WYZWANIA BAZGROŁKÓW- rodzinny projekt edukacyjny

DOMOWE WYZWANIA BAZGROŁKÓW

 Serdecznie zapraszamy do nowego rodzinnego projektu działań edukacyjnych.

CEL PROJEKTU:

Głównym zamiarem realizacji projektu jest wzmocnienie więzów rodzinnych oraz stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie. Opracowane wyzwanie oraz materiały sprzyjają kształtowaniu umiejętności społecznych u dzieci (takich jak: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi (rodzeństwem), zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych) oraz w rozwijaniu logicznego myślenia.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU: 

Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat. Głównym celem jest rozwijanie u dzieci kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, wzmacnianie więzów rodzinnych poprzez różne formy aktywności takie jak: zabawy, ruch, doświadczanie oraz eksperymentowanie.

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU:

Realizacja projektu będzie odbywać się w domu,  to rodzice decydują, które zadania i w jakim czasie wykonują z dziećmi. Każdy kto przystępuje do projektu powinien założyć Księgę domowych wyzwań, która stanie się potwierdzenie wykonywanych zadań.

 

Materiały oraz opis wyzwań :

CZYTAJ NA STRONIE:
przedszkolankowo.pl