PIERWSZA POMOC WARSZTATY DLA DZIECI Z. AUGUSTA 28

Dnia 06.06.2019r. (czwartek)  przedszkolaki z budynku Z. Augusta 28 wzięły udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez Ratownika Medycznego.

Pani ratownik w praktyczny sposób zapoznała dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci podczas zajęć dowiedziały się pod jaki numer należy dzwonić jeśli zdarzyłby się jakiś wypadek. Dowiedziały się również jak należy postępować z poszkodowanym oraz jaka jest bezpieczna pozycja dla takiej osoby.

Pierwsza pomoc jest bardzo ważna w codziennym życiu każdego człowieka i należy jej uczyć od jak najmłodszych lat.